Latmanns Sarah Bernardt med lakris

22. desember 2013